Start10 Januari 2009:
Het wintertje vertoont vele gezichten: gisteren waren bomen en planten mooi berijpt, het was bewolkt en zo nu en dan scheen de zon heel plaatselijk door een opening in het wolkendek.
Dit leidde tot bijzondere lichteffecten in het grotendeels witte landschap tegen een soms donkere hemel.

Start