Start

Op zaterdag 20 januari jl. bracht ik een bezoek aan het "Woudagemaal" te Lemmer, het grootste nog werkende stoomgemaal ter wereld.
Op deze dag was het gemaal voor de tweede keer dit jaar in werking, om het overtollige regenwater uit de Friese boezem weg te pompen.
Indrukwekkend om te zien hoe deze techniek uit de twintiger jaren van de vorige eeuw nog prima zijn werk doet!.Schoorsteen
Oliekannetjes
Detail vliegwiel
Vliegwiel
Stoomtemperatuur
Instroomzijde